Poštovani,

Vaš BIOHEM na novoj adresi, Antuna Branka Šimića br.6

Više informacija na 033/973-902

Privatni laboratorij za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku BIOHEM je tu da izađe u susret vašim potrebama, da vam uštedimo vrijeme i olakšamo neodložne obaveze. Tu smo da vam pružimo prije svega profesionalan rad, pouzdano izvođenje rutinskih i specijalnih analiza sa najmodernijom opremom uz konstantnu kontrolu kvaliteta u biološkom materijalu uzetom pod najstrožijim kriterijumima preanalitike, zaštite pacijenta, laboratorije i okoline.
ObdanisteEnter Intolerancija1 SistematskiEnter
AlergijeXXX
MrsaXXX
DiabetesXXX