O nama

Privatni laboratorij za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku BIOHEM je tu da izađe u susret vašim potrebama, da Vam uštedimo vrijeme i olakšamo neodložne obaveze.

Ko smo mi?

Privatni laboratorij za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku BIOHEM je tu da izađe u susret vašim potrebama, da vam uštedimo vrijeme i olakšamo neodložne obaveze.

Tu smo da vam pružimo prije svega profesionalan rad, pouzdano izvođenje rutinskih i specijalnih analiza sa najmodernijom opremom uz konstantnu kontrolu kvaliteta u biološkom materijalu uzetom pod najstrožijim kriterijumima preanalitike, zaštite pacijenta, laboratorije i okoline.

Naša zajednička želja je da uspostavimo dobru, kvalitetnu komunikaciju sa pacijentima i korektne, profesionalne odnose sa ljekarima i svim drugim korisnicima. Naš moto – pouzdani rezultati i efikasnost, zasniva se na primjeni svjetskih standarda iz oblasti laboratorijske dijagnostike. U toku cijelog dana u našoj laboratoriji pružamo Vam usluge vađenja krvi i uzimanje ostalih uzoraka, a naša patronažna služba može doći i kod vas po pozivu.

Pacijentima i ljekarima nudimo široki spektar:

• biohemijskih

• hematoloških

• imunohemijskih

• mikrobioloških i parazitoloških analiza

te druga ispitivanja koja obuhvataju sve oblasti savremene medicinske dijagnostike.

Nastojati ćemo da omogućimo našim pacijentima :

- da redovnim laboratorijskim kontrolama provjere svoje zdravstveno stanje,

- da optimalnim izborom testova dobiju najkvalitetniju laboratorijsku informaciju i

- da spriječe razvoj bolesti i razne komplikacije.

Vaš tim..
BIOHEM

Biohemija

Koristeći svoju savremenu opremu, laboratorija za biohemiju i imunometriju svakodnevno vrši veliki broj različitih testova na analizatorima poznatih svetskih prozvođača. Svaki aparat je pod budnim okom našeg visoko educiranog osoblja koji prate tokom njihovog rada kontolu kvaliteta.

Hematologija

Hematologija je grana interne medicine koja se bavi urodjenim i stečenim poremećajima krvi, poremećajem zgrušavanja krvi i malignim bolestima krvi. Ispitivanje kostne srži, limfnih žlezda, i spitivanje hemostaze i koagulacije.

Mikrobiološke i parazitološke analize

U okviru mikrobiološkog laboratorija, standardnim mikrobiološkim tehnikama uz korištenje najsavremenije opreme, po preporukama WHO (svjetske zdravstvene organizacije) obavljamo sljedeće grupe analiza:

Bakteriološke

Parazitološke

Mikološke

Serološke

Molekularne mikrobiološke analize - PCR metoda

Mikrobiološke kontrole (kontrola radnih površina, zraka, instrumenata, otopina)

Imunohemijske analize

Laboratorij poliklinike pruža više od 200 raznih pretraga plus alergološke testove. Analize se obavljaju najmodernijim instrumentima uz upotrebu najkvalitetnijih reagensa za laboratorijske pretrage.